Jump to content.


Humidec ®

El sensor Humidec® és un sensor d’humitat per al control del rec. Es tracta d’un sensor molt compacte, resistent i relativament barat, que permet controlar localment el nivell d’humitat en grans extensions agrícoles, camps de golf, jardins, etc., per a subministrar aigua segons la necessitat real de cada punt del sòl.

El seu principi de funcionament és la mesura de la conductividad de la terra, la qual varia de manera proporcional al seu contingut en aigua. Les mesures d’humitat es poden prendre bé mitjançant un lector o programador digital, o bé a través d’un sistema centralitzat. Un mateix lector pot controlar fins a un màxim de 5 sensors simultàniament. El
sensor se subministra amb 5 m de cable.

Principals característiques

 • Rang de mesura d’humitat del sòl: 20% a 2% en pes d’aigua sobre pes de terra.
 • Rang de mesura de conductividad de l’aigua: entre 0 i 700 mS/cm.
 • Lectura centralitzada via ràdio o cable.
 • Eixida programable per a l’actuació sobre electrovàlvules o relés tipus “latch”.
 • Fàcil ús.
 • Sense manteniment.
 • Detecta congelació del sòl.
 • Compensació de temperatura opcional.
 • Lector manual amb conversió a centibars.

Principals aplicacions

 • Mesura de conductividad de la terra li>

 • Control de salinitat del sòl
 • Preses de terra
 • Mesura de conductivitat de l’aigua
 • Control mediambiental i instal·lacions industrials
 • Control de fertiirrigació
 • Cultius hidropònics
 • Mesura d’humitat de la terra
 • Control del rec
 • Prevenció de incendis forestals
 • Explotacions forestals

La resposta del sensor presenta una gran linealitat tant en mesures de conductivitat enfront del contingut d’aigua en el sòl, com en mesures de conductivitat de l’aigua fins a 50 mS cm-1 (aproximadament la conductivitat de l’aigua de mar).

style="text-align: justify;">El sensor s’ha provat en diversos camps experimentals, entre ells un camp de tarongers amb rec per degoteig, col·locant dues unitats a diferents profunditats. En la resposta es pot observar l’arribada del front humit amb cert retard (uns 10 minuts) respecte a l’inici del rec i altre tant en la seua arribada al sensor més profund. Aquest retard depèn de la humitat de partida del terreny. L’alta conductància es deu al pas d’aigua líquida, que una vegada ha percolat totalment permet la lectura de la humitat absorbida per la terra. El sensor més profund detecta aigua líquida durant molt major temps (1 hora) a causa de la menor velocitat de flux de l’aigua amb l’augment de la profunditat.

Exemple de monitoratge de rec de tarongers per degoteig amb dos sensors Humidec® instal·lats a diferents profunditats. Després del rec diari hi ha una forta pujada de la humitat en el sòl. El sensor més profund respon 1 hora després que el superficial, corresponent al mateix temps que tarda l’aigua a penetrar a aquesta profunditat. Els sensors van detectar la fallida de la bomba de rec que es va produir el dia 11. El sensor permet monitorizar el rec automàtic sense desplaçar-se a l’hort per a comprovar el seu funcionament.


Vidre conductor
(Tenda online)

—-

Xop Física al projecte Agrintel

una plataforma inteligent per a la monitorització dels processos en viticultura